Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Αναγνώριση ως Distinguished Senior Program Committee Member για τον καθ. Γεώργιο Χαλκιαδάκη στο IJCAI 2023

Ο Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αναγνωρίστηκε επίσημα ως Distinguished Senior Program Committee Member του 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2023), λόγω των εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσιών αξιολόγησης επιστημονικών άρθρων που προσέφερε στο συνέδριο, και του απονεμήθηκε το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι το IJCAI είναι ένα από τα κορυφαία συνέδρια Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) παγκοσμίως.

Η σειρά συνεδρίων διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό IJCAI από το 1969, καθιστώντας την την παλαιότερη κορυφαία σειρά συνεδρίων ΤΝ στον κόσμο. Πραγματοποιούνταν ανά διετία σε μονό αριθμό ετών από το 1969 έως το 2015, ενώ από το 2016 και μετά διοργανώνεται σε ετήσια βάςη. Το IJCAI καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών τομέων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα μεγάλο και άκρως επιλεκτικό συνέδριο, με μόνο περίπου το 20% ή λιγότερο από τις υποβληθείσες εργασίες να γίνονται δεκτές μετά από αξιολόγηση από ομοτίμους.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης