Κατάλογος Εκδηλώσεων

01
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παναγιώτη Κουτρουμάνου, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2042, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα01/11/2018 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ KΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ

με θέμα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Ενσωματωμένου Συστήματος Βασισμένου σε Αναδιατασσόμενη Λογική για τον Εντοπισμό της Κόρης Ματιού

Design and Implementation of a Reconfigurable Logic Based System for Eye Pupil Detection

 

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, 12 μ.μ.

Αίθουσα 2042, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής Απόστολος Δόλλας (επιβλέπων)

 Καθηγητής Διονύσιος Πνευματικάτος

 Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

 

Περίληψη

Η ανίχνευσή του ματιού είναι ένα πεδίο έρευνας στον τομέα της μηχανικής όρασης που αναπτύσσεται με μεγάλο ρυθμό τα τελευταία χρόνια, καθώς μπορεί να  εξυπηρετήσει σε πάρα πολλές εφαρμογές. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στον εντοπισμό θέσης της κόρης, αφού αποτελεί την βάση για την υλοποίηση οποιασδήποτε εφαρμογής σχετίζεται με την ανίχνευσή του ματιού ή της ίριδας. Στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός ενσωματωμένου συστήματος, βασισμένου σε αναδιατασσόμενη λογική που θα εντοπίζει το κέντρο και την ακτίνα της κόρης. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν ήδη γνωστοί αλγόριθμοι που σχετίζονται με τον εντοπισμό κόρης, μοντελοποιήθηκαν οι αλγόριθμοι Set και Pupil Labs στην Matlab και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν χρησιμοποιήθηκαν για να προτείνουμε μία δικιά μας μοντελοποίηση. Στην συνέχεια με την βοήθεια του Xilinx System Generator υλοποιήσαμε την σχεδίαση Hardware της προτεινόμενης μοντελοποίησης, η οποία εκτελέστηκε στην FPGA ZC706.

 
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης