Κατάλογος Εκδηλώσεων

01
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ιωάννη Γρυπιώτη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2041
Ώρα01/10/2018 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΥΠΙΩΤΗ


με θέμα
Αποκωδικοποίηση Reed-Solomon για Ριπές Σφαλμάτων

Reed-Solomon Burst Error Decoding

 

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, 11 π.μ.

Αίθουσα 2041, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος  Καρυστινός (επιβλέπων)

Επίκουρη  Καθηγήτρια Δάφνη Μανουσάκη

Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας

 

Περίληψη

Οι κώδικες Reed-Solomon (RS) είναι από τους παλαιότερους κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται έως και σήμερα, σε πληθώρα εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, τηλεπικοινωνίες και μέσα αποθήκευσης. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, μελετούμε την δομή τους, την κωδικοποίησή τους και την αποκωδικοποίησή τους. Επιπροσθέτως, κατασκευάζουμε έναν καινοτόμο αλγόριθμο διόρθωσης ριπών σφαλμάτων σε κώδικες Reed-Solomon. Ως προαπαιτούμενα, αρχικά παρουσιάζουμε εν συντομία τα σώματα Galois, καθώς επίσης τους κώδικες Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH), οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τους κώδικες RS.

Abstract

Reed-Solomon (RS) codes are some of the oldest error detection and correction codes. However, they are widely used today in various applications, including communications and storage systems. In this work, we study their structure and their conventional encoding and decoding. Furthermore, we implement a novel burst error correction algorithm for RS codes. As a prerequisite for this work, we first present a short introduction to Galois Fields and the Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) codes, a family of codes which are closely related to RS codes.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης