Κατάλογος Εκδηλώσεων

27
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βασίλειου Γεωργιάδη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2042, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα27/09/2018 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

με θέμα

Ανάπτυξη Συστήματος MPPT για Φωτοβολταϊκούς Μετατροπείς DC/DC Ανύψωσης Τάσης

Development of an MPPT System for Photovoltaic DC/DC Step-up Converters

 

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, 12 μ.μ.

Αίθουσα 2042, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

 Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (επιβλέπων)

 Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος

 Καθηγητής Δόλλας Απόστολος

 

Περίληψη

Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό μετατροπέα DC/DC ανύψωσης τάσης, έναν μικροελεγκτή και τους απαραίτητους αισθητήρες. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι, μέσω κατάλληλου ελέγχου του ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος, η φωτοβολταϊκή συστοιχία να λειτουργεί στο σημείο μέγιστης παραγωγής ισχύος και, ταυτόχρονα, να μεγιστοποιείται σε πραγματικό χρόνο ο βαθμός απόδοσης του μετατροπέα DC/DC. Επιπλέον, το σύστημα που υλοποιήθηκε αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μερικής σκίασης και μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά τόσο σε ομοιόμορφη όσο και σε ανομοιόμορφη πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας στην φωτοβολταϊκή συστοιχία. Για τον κατάλληλο έλεγχο του μετατροπέα DC/DC υλοποιήθηκαν 4 εναλλακτικοί αλγόριθμοι και αξιολογήθηκε πειραματικά η απόδοσης τους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Οι αλγόριθμοι αυτοί ελέγχουν τη λειτουργία του μετατροπέα DC/DC και έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του μετατροπέα DC/DC. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύστημα της εργασίας αυτής αυξάνει σημαντικά την ισχύ που μεταφέρεται από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία στην έξοδο του μετατροπέα DC/DC.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης