Κατάλογος Εκδηλώσεων

13
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Θάλειας - Αναστασίας Σταυριανουδάκη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-58, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα13/07/2018 10:00 - 11:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΑΛΕΙΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ

με θέμα

Μελέτη και Υλοποίηση σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Ασύγχρονων Αλγορίθμων Κυρτής Βελτιστοποίησης
Study and Implementation of Distributed Asychronous Algorithms for Convex Optimization

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, 10 π.μ.
Αίθουσα 145.Π58, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Αθανάσιος Λιάβας (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός

Περίληψη

Θεωρούμε ένα πρόβλημα κυρτής βελτιστοποίησης με τετραγωνική συνάρτηση κόστους. Χωρίζουμε τα δεδομένα του προβλήματος σε ένα σύνολο από επεξεργαστές. Χρησιμοποιούμε το Message Passing Interface (MPI) και αναπτύσσουμε παράλληλες υλοποιήσεις δυο επαναληπτικών μεθόδων για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης, την Gradient Descent και την Block Coordinate Descent. Ελέγχουμε τις ιδιότητες σύγκλισης των αλγορίθμων μέσα από εκτεταμένα πειράματα, υπολογίζοντας την ταχύτητα σύγκλισης και το συνολικό κόστος επικοινωνίας.

Abstract

We consider a convex optimization problem with a quadratic cost function. We partition the data of the problem into a set of processors. We use the Message Passing Interface (MPI) and develop parallel implementations of two iterative methods for the solution of the optimization problem, the Gradient Descent and the Block Coordinate Descent (BCD). We test the convergence properties of the algorithms under various circumstances, by calculating the speed of convergence and the total communication cost.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--