Κατάλογος Εκδηλώσεων

13
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ηλιάκη Γεωργίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα13/10/2020 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

θέμα
Εντοπισμός Βλαβών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 
Fault Detection of Photovoltaic Systems Using Machine Learning Techniques

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Λαγουδάκης Μιχαήλ
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος

Περίληψη
Σε αυτή την εργασία αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος για τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό βλαβών που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, μέσω επεξεργασίας ηλεκτρικών μετρήσεων της τάσης και του ρεύματος εξόδου της φωτοβολταϊκής συστοιχίας. Οι βλάβες αυτές μπορεί να οφείλονται σε ανοικτοκυκλώματα, βραχυκυκλώματα, μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των ηλεκτρικών στοιχείων που συνθέτουν τη φωτοβολταϊκή συστοιχία, καθώς και σε μερική σκίαση επιμέρους φωτοβολταϊκών πλαισίων της συστοιχίας. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το φωτοβολταϊκό σύστημα λειτουργεί ομαλά, το λογισμικό που αναπτύχθηκε βασίζεται σε τεχνικές μηχανικής μάθησης. Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου και τον έλεγχο της λειτουργίας του, προσομοιώθηκε σε περιβάλλον Matlab/Simulink ένα φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδεδεμένα σε σειρά και παράλληλα. Η αποδοτικότητα του αλγορίθμου που αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε μέσω προσομοιώσεων για πολλές εναλλακτικές περιπτώσεις βλαβών της φωτοβολταϊκής συστοιχίας. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι έχει την ικανότητα να εκτιμήσει με επιτυχία την κατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και να ταξινομήσει σωστά τον τύπο της βλάβης, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που διερευνήθηκαν.
 

Meeting ID: 851 0461 1590
Password: 826615

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης