Κατάλογος Εκδηλώσεων

13
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Κωνσταντινίδου Άντρης - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα13/10/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΤΡΗ

θέμα
Διαχείριση Ενέργειας Ομάδων Κατοικιών που τροφοδοτούνται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Energy management of groups of buildings supplied by Renewable Energy Sources

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (Επιβλέπων)
Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος

Περίληψη
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετήθηκε η βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός μικροδικτύου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Στόχος είναι ο βέλτιστος χρονοπρογραμματισμός της λειτουργίας των επιμέρους ηλεκτρικών συσκευών μίας ομάδας διασυνδεδεμένων κατοικιών έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες του μικροδικτύου. Το μικροδίκτυο είναι διασυνδεδεμένο με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, δίνοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με αυτό σε περίπτωση που υπάρχει έλλειμα ή περίσσευμα ενέργειας. Υλοποιήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι συγχρονισμένου χρονοπρογραμματισμού της λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών των επιμέρους κατοικιών και διερευνήθηκε η απόδοση των αντίστοιχων αλγορίθμων σε σχέση με τις τιμές αγοράς/πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, τον αριθμό διασυνδεδεμένων κατοικιών του μικροδικτύου και την εποχή του έτους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διαδικασία του βέλτιστου χρονοπρογραμματισμού της λειτουργίας των επιμέρους ηλεκτρικών συσκευών στις κατοικίες του μικροδικτύου, μπορεί να προσφέρει μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του μικροδικτύου κατά 11.3-26.5 % .
 

Meeting ID: 847 7467 7016
Password: 677992

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης