Κατάλογος Εκδηλώσεων

27
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βρατσανου Γεωργίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2042
Ώρα27/01/2020 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Θέμα
Ασύρματο Σύστημα Αισθητήρων Βασισμένο στο Arduino για το Αυτόματο Πότισμα των Φυτών
Arduino Wireless Sensor Based Automatic Plant Watering System

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης
    
Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση, η υλοποίηση ενός ενσωματωμένου συστήματος αυτόματης άρδευσης, καθώς και της διασύνδεσης του σε έναν διακομιστή (server).
Αρχικά περιγράφονται τα ενσωματωμένα συστήματα ως προς την καθημερινή τους χρήση, τα υλικά που το αποτελούν, καθώς και οι τεχνολογίες υλοποίησης τους ανάλογα με τις διεργασίες που είναι υποχρεωμένα να εκτελούν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα μέρη του παρόντος ενσωματωμένου συστήματος τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software), καθώς και οι προδιαγραφές, τα επίπεδα σχεδίασης και υλοποίησης του. Το αυτόματο σύστημα αποτελείται από απομακρυσμένες συσκευές (Wireless Sensors Unit) όπου περιέχουν αισθητήρες (temperature, humidity, etc), σταθμό βάσης (Wireless Base Unit), ηλεκτροβάνες, με στόχο την καταγραφή των συνθηκών του χωραφιού αλλά και την διαχείρισή του σε επίπεδο άρδευσης.
Με την υλοποίηση του συστήματος εξάγονται συμπεράσματα τόσο για την ίδια την ύπαρξη του, όσο και για την βελτίωσή του. Συμπεράσματα για την χρήση ενός ενσωματωμένου στην άρδευση σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο με στόχο την μείωση της κατανάλωσης του νερού, αλλά και για την μείωση της κατανάλωσης του ίδιου του ενσωματωμένου και την χρήση ηλιακής ενέργειας.
Τέλος παρουσιάζονται βελτιώσεις του συστήματος όπως στην επικοινωνία του ενσωματωμένου με τον διακομιστή, καθώς και μελλοντικές προεκτάσεις όπως η απομακρυσμένη ανάπτυξη του (remote development).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης