Κατάλογος Εκδηλώσεων

19
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Λαγουδάκη Μάριου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 137Π-39,-38
Ώρα19/09/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


 
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

 
με θέμα

Μεθοδολογία αναλυτικού υπολογισμού της επίπτωσης της σκίασης σε φωτοβολταϊκά πλαίσια και υπολογισμός της παραγωγής τους υπό σκίαση

Methodology for the analytical calculation of shading impact on photovoltaic modules and their production under shading

 

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος(επιβλέπων)

Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος

Επίκουρος Καθηγητής  Κατσίγιαννης Γιάννης ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.


 

 

Περίληψη: Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η επίπτωση της σκίασης σε φωτοβολταϊκά πλαίσια και υπολογίζεται η απώλεια ενέργειας των φωτοβολταϊκών όταν βρίσκονται υπό σκίαση. Στην αρχή της πτυχιακής εργασίας δημιουργείται ο ηλιακός χάρτης για τα Χανιά. Μέσω του ηλιακού χάρτη υπολογίζεται το ποσοστό σκίασης για 12 χαρακτηριστικές ημέρες του έτους (που περιλαμβάνουν εκτός των άλλων τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες) για τρία συγκεκριμένα εμπόδια. Επιπλέον μελετάται η επίδραση της θερμοκρασίας και της ακτινοβολίας σε ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο. Για φωτοβολταϊκό πλαίσιο 54 και 36 κελιών δημιουργούνται τα διαγράμματα P-V, I-V για τις εξής περιπτώσεις:1) στο φωτοβολταϊκό δεν υπάρχει σκίαση ,2) στο φωτοβολταϊκό υπάρχει ολική σκίαση ενός κελιού , 3) στο φωτοβολταϊκό υπάρχει σκίαση ενός κελιού κατά 50% και 4) στο φωτοβολταϊκό υπάρχει ολική σκίαση δύο κελιών. Παρατηρούνται ακόμα διαφορές στη μείωση της ισχύος των φωτοβολταϊκών σε περίπτωση σκίασης ενός κελιού κατά 50% και ενός κελιού κατά 100% με τη χρήση η χωρίς τη χρήση διόδων παράκαμψης.

Για συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό πλαίσιο 36 κελιών έγιναν πειραματικές μετρήσεις και πραγματοποιήθηκαν θεωρητικοί υπολογισμοί του ρεύματος και της τάσης και με βάση αυτές φτιάχτηκαν τα διαγράμματα P-V, I-V . Οι μετρήσεις έγιναν για ασκίαστο φωτοβολταϊκό ,για σκίαση στη πρώτη στήλη του φωτοβολταϊκού δηλαδή για σκίαση δώδεκα κατακόρυφων κελιών ,για σκίαση στο πιο πάνω κελί του φωτοβολταϊκού και τέλος για σκίαση στις τέσσερις πρώτες σειρές και στις τρεις πιο πάνω στήλες του φωτοβολταϊκού.

Τέλος, υπολογίζεται η ετήσια παραγωγή ενέργειας φωτοβολταϊκού όταν το φωτοβολταϊκό είναι ασκίαστο και για τρία διαφορετικά σενάρια σκίασης από άλλο φωτοβολταϊκό. Το πρώτο σενάριο αφορά τη σκίαση φωτοβολταϊκού κατά μήκος των σειρών του ,το δεύτερο σενάριο αφορά τη σκίαση φωτοβολταϊκού κατά μήκος των στηλών και το τρίτο σενάριο αφορά τη σκίαση κατά μήκος των σειρών τεσσάρων φωτοβολταϊκών πλαισίων τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης