Κατάλογος Εκδηλώσεων

29
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παναγιώτη Μηλιάδη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2041, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα29/08/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΜΗΛΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

με θέμα

Performance Landscape of CNN Αcceleration Τools and Resource Constrained Platforms

Αξιολόγηση της Aπόδοσης των Eργαλείων Eπιτάχυνσης των Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων και των Πλατφορμών Περιορισμένων Πόρων

 

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, 12 μ.μ.

2041, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής Πνευματικάτος Διονύσιος (επιβλέπων)

 Καθηγητής Δόλλας Απόστολος

  Δρ. Θεοδωρόπουλος Δημήτριος

 

Abstract

Over the last years, a rapid growth in the development of applications that are based on Convolutional Neural Networks is observed. Despite of the large advances in processor units, the use of computer vision tasks is still challenging in resource constrained platforms. This thesis will present four toolkits, that accelerate the performance of inference applications by targeting the processor units from the top hardware vendors; Intel, Nvidia, Arm and Xilinx. In order to achieve optimal execution, the toolkits exploit the hardware acceleration that processors provide, as well as special processor units and platforms, which are specially developed for deep learning inference tasks. The most well-known models for each task are described, alongside with the frameworks that the toolkits support and are used for model representation. Last but not least, real-world performance results are collected for different batches of images, in order to achieve a performance landscape of the existing tools.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης