Κατάλογος Εκδηλώσεων

08
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ιωάννη Μητροσύλη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2042, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα08/04/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Μητροσύλης Ιωάννης

 

με θέμα

Απόκριση Ζήτησης στο Κτίριο Arca

Demand Response in the Building Arca

 

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, 12 π.μ.

Αίθουσα 2042, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος (επιβλέπων)

  Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία (ΜΗΠΕΡ)

 

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εφαρμόστηκε η απόκριση ζήτησης στο κτίριο Arca. Πιο συγκεκριμένα έγινε προσομοίωση του συστήματος της ενδοδαπέδιας ψύξης και του κέρδους σε θερμική ενέργεια του γραμμικού ανακλαστήρα Fresnel. Κατόπιν σε συνδυασμό με την παραγωγή θερμικής ενέργειας του γραμμικού ανακλαστήρα υλοποιήθηκαν δύο σενάρια. Στο πρώτο τι κόστος σε ηλεκτρική ενέργεια έχει το HVAC σύστημα εάν δεν χρησιμοποιηθεί η αποθήκευση θερμικής ενέργειας και στο δεύτερο εάν χρησιμοποιηθεί. .

Τέλος εφαρμόστηκε η απόκριση ζήτησης πάνω σε ένα νέο τρόπο υπολογισμού του κόστους,ανά ώρα, της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης