Κατάλογος Εκδηλώσεων

08
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ζαφειρίου Οδυσσέα - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 137Π-39,-38
Ώρα08/01/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

με θέμα

Τεχνικές Επεξεργασίας Μουσικού Σήματος

 

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019, 10:00πμ

Αίθουσα 137Π39

 

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός (επιβλέπων)

Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά

 

Περίληψη: Η ανίχνευση χρονισμού και συχνότητας μίας μουσικής νότας είναι ένα τυπικό εργαλείο στην ανάλυση και επεξεργασία ενός μουσικού σήματος. Σε αυτήν τη διατριβή, μετά από μία σύντομη εισαγωγή στη φύση των μουσικών νοτών και των νοτών πιάνου ειδικότερα, παρουσιάζουμε μία επισκόπηση διάφορων τεχνικών για την ανίχνευση του χρονισμού καθώς και της συχνότητας μίας νότας πιάνου. Διάφοροι αλγόριθμοι ανίχνευσης χρονισμού αναλύονται και δοκιμάζονται για απλές νότες πιάνου αλλά και πιο περίπλοκα μονοφωνικά περάσματα. Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται ακολούθως τεχνικές κατωφλίου, οι οποίες τελικά συγκρίνονται και αξιολογούνται. Όσον αφορά την ανίχνευση συχνότητας ή νότας, παρουσιάζονται μερικές βασικές έννοιες καθώς και μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί που προκαλεί η έμφυτη "μη αρμονικότητα" που υπάρχει στον συντονισμό του πιάνου.

Abstract: Note onset and pitch detection is a standard tool in music signal analysis and processing. In this thesis, after a short introduction to the nature of musical notes and piano notes in particular, we present an overview of various techniques for detecting piano note onsets as well as pitch. Several onset detection algorithms are analyzed and tested against single piano notes and more complex monophonic passages. Subsequent thresholding techniques are used to extract the results, which are finally compared and evaluated. As far as pitch or note detection is concerned, some basic concepts are presented as well as an attempt to tackle the constraints presented by the innate “inharmonicity” present in piano tuning.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--