Κατάλογος Εκδηλώσεων

11
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κρητικού Ιωάννη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα11/09/2020 19:00 - 20:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κρητικός Ιωάννης

θέμα
Διαδραστικό Ντοκιμαντέρ σε Εικονική Πραγματικότητα
Interactive Documentary in Virtual Reality

Εξεταστική Επιτροπή
Μανιά Αικατερίνη (επιβλέπουσα)
Χαλκιαδάκης Γεώργιος 
Ουγγρίνης Κωνσταντίνος- Αλκέτας (ΑΡΜΗΧ)

Περίληψη
Με την πρόοδο της επιστήμης και τη δημιουργία γυαλιών εικονικής πραγματικότητας (Head Mounted Displays - HMDs) για το ευρύ κοινό, η Εικονική Πραγματικότητα έφερε σταδιακά νέες δημιουργικές μορφές ψυχαγωγίας. Η διπλωματική παρουσιάζει ένα Ντοκιμαντέρ Διαδραστικής Εικονικής Πραγματικότητας που αναπτύχθηκε με τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας VR HMDs στο περιβάλλον της Unity, αναπαραστώντας την Επανάσταση του 1897 στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το "Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος", το οποίο παρείχε την ιστορική καθοδήγηση και το αρχειακό υλικό.  Η πρόκληση της διπλωματικής ήταν η τεχνική υλοποίηση εμβυθισμένης εμπειρίας Εικονικής Πραγματικότητας καθώς και η δημιουργία μιας φιλικής προς τους θεατές εμπειρίας με εκπαιδευτική αξία. Η τεχνική υλοποίηση αντιστοιχεί στο προγραμματισμό εφαρμογής τρισδιάστατων υπολογιστικών γραφικών προκειμένου το VR HMD να εμφανίσει την εμπειρία, μειώνοντας παράλληλα το φαινόμενο της ναυτίας μέσω βελτιστοποίησης γεωμετρίας και σχεδιασμού. Επιπλέον, περιλαμβάνει το προγραμματισμό μηχανισμών για πολλαπλά διασυνδεδεμένα γεγονότα και τις βελτιστοποιημένες μεταβάσεις σκηνών. Δημιουργήθηκαν ιστορικές αφηγήσεις και μηχανισμοί υπότιτλων.  Σε συνεργασία με το "Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος", δημιουργήσαμε το σενάριο του Διαδραστικού Ντοκιμαντέρ και τις ιστορικές αφηγήσεις με βάση μαρτυρίες της εποχής, με αποτέλεσμα ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής και σκηνοθεσίας. Οι αφηγήσεις ηχογραφήθηκαν με ηθοποιούς για τη φυσική ροή της ιστορίας. O στόχος της διπλωματικής είναι να μετατρέψει τους θεατές από παθητικούς θεατές σε ενεργούς συμμετέχοντες, με τη χρήση της τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας.

Abstract
VR technologies have introduced new forms of entertainment. This thesis presents an Interactive VR Documentary developed with the use of the latest VR Head Mounted Displays (HMDs) in the Unity game engine, representing a historical event, e.g., the Revolution of 1897 in Crete. It was created in collaboration with the Eleftherios Venizelos Foundation, who provided the historical guidance and the archived material. 
The thesis is focused on the technical implementation of the interactive VR application itself as well as the creation of a viewers' - friendly experience. The technical implementation corresponds to interactive 3D programming, shading and rendering in order for the VR HMD to display the experience while reducing the motion sickness effect through geometric and rendering optimisation. Additionally, it includes the scripted mechanics for multiple interconnected triggering events and the optimized scene transitions while the whole experience is displayed, in stereo, on a cutting edge HMD. Historical narrations and subtitles mechanics have been created. In collaboration with the Eleftherios Venizelos Foundation, we have created the screenplay of the Interactive Documentary and the historical narrations based on journals of the era, resulting to an aesthetic result of high educational value. The narrations were recorded with trained actors and implemented in the thesis for a natural flow of the story. The purpose of the thesis is to transform the viewers from passive spectators to active ones, with the use of the Virtual Reality technology.

 

Meeting ID: 936 3378 4594

Password: 758531

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης