Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

13
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Στεργίου Ιωάννας Μαρίας - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα13/10/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

θέμα
Αναζήτηση σε Κατάλογο Υπηρεσιών REST με Περιγραφές OpenAPI
Searching in REST Service Catalogues with OpenAPI Descriptions

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης

Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την OpenAPI QL, μία γλώσσα ερωτήσεων δημιουργήμενη να αναζητά σε OpenAPI περιγραφές. Η βασική ιδέα αυτής της υλοποίησης είναι η προσέγγιση των OpenAPI αρχείων ως REST αιτημάτων ενός client στον server, με τις αντίστοιχες απαντήσεις που λαμβάνονται πίσω από τον client. Το βασικό στοιχείο για το οποίο ξεχωρίζει η υλοποίηση είναι η δυνατότητα να διαχωρίζει την χρήσιμη από την λιγότερο χρήσιμη πληροφορία προς αναζήτηση μέσα σε μία OpenAPI περιγραφή. Ο διαχωρισμός της πληροφορίας οδήγησε στην δημιουργία ενός μοντέλου αναζήτησης services σε OpenAPI και κατ’ επέκταση στη δημιουργία της γλώσσας ερωτήσεων OpenAPI QL. Η OpenAPI QL αφορά χρήστες εξοικειώμενους με SQL-like γλώσσες ερωτήσεων, χωρίς απαραίτητα να έχουν εμβαθύνει στη δομή του OpenAPI για να την χρησιμοποιήσουν. Πέρα από την δομή και στην σύνταξη της γλώσσας, σε αυτή την εργασία δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να συντάξει και να εκτελέσει OpenAPI QL ερωτήματα σε μία βάση δεδομένων με OpenAPI περιγραφές, μέσω του OpenAPI QL συστήματος. Το σύστημα δομείται από έναν μεταφραστή μεταξύ της OpenAPI QL και της N1QL και ένα UI για την εκτέλεση των ερωτημάτων από τον χρήστη, όπως επίσης και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων προς αυτόν. Τέλος, στην εργασία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα ερωτημάτων που εκτελέστηκαν πειραματικά και ο σχολιασμός τους σε σχέση με την πολυπλοκότητα και τον χρόνο εκτέλεσής τους.

Abstract
This work presents OpenPI QL, a query language for querying OpenAPI service descriptions. The basic idea behind OpenAPI QL approach is that the OpenAPI document is a description of a REST request with the corresponding responses. The request that is sent from client to the server, and the responses returned back to the client, are actions that OpenAPI describes thoroughly. An important factor of this work is the capability of determining whether data are usable for being searched. Equally important is the handling of data complexity. OpenAPI QL is modeled to deal with JSON files, which are semi-structured data. Moreover, OpenAPI QL requires that the user be syntactically familiar with SQL-like query languages. However, it is necessary for a user to deepen in REST architectural style but not in OpenAPI 3.0. A simple knowledge of API calls is enough to understand and use OpenAPI QL. To show proof of concept, OpenAPI QL system has been developed that supports query translation, execution and results viewing.

Meeting ID: 613 764 0471
Password: 582678

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης