Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Προσφορά εργασίας - Σελίδα 9 από 9

The company is a leading provider of innovative façade and roof constructions made of glass, steel, aluminium and membranes. The company’s 1,000+…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για μια νέα θέση προγραμματιστή/τεχνικού στο εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ, που…

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR PLANNING MANAGER: Master’s Engineering degree minimum criterion

Υποβολή αίτησης: https://www.pgcareers.com/job/warsaw/junior-planninng-manager…

Διαβάστε περισσότερα

Required profile

The Research and Development Rotechnology’s department is looking for an experienced researcher with a doctoral degree or at least…

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία εργοδοτικού φορέα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

(ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Τίτλος Πρόσκλησης: TB07/2018

Κωδικός Πρόσκλησης: Α.Π.…

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται προγραμματιστής για συντήρηση και ανάπτυξη κώδικα συστήματος ERP, κυρίως πάνω στην δημιουργία αναφορών, ελέγχου διαδικασιών παραγωγής και…

Διαβάστε περισσότερα

Ζητούνται πτυχιούχοι Μηχανικοί Υπολογιστών / Προγραμματιστές για θέσεις εργασίας στο ΝΙΗ (National Institute of Health) της Αμερικής σχετικά με την…

Διαβάστε περισσότερα

NXP Semiconductors enables secure connections and infrastructure for a smarter world, advancing solutions that make lives easier, better and safer. As…

Διαβάστε περισσότερα

QBrokers Hellas, a leading insurance broker in Greece, is currently seeking to recruit two talented Mid/Senior .Net Developers and two eager to learn…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης