Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τα έτη 2012 έως και 2017.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης