Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις

09/10/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

04/10/2022, 14:00 - 16:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

08/09/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

07/09/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

06/09/2022, 12:00 Athens time, Campus 145Π58

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/04/2021 ξεκινάει το Διεθνές Συνέδριο 37th IEEE International Conference on Data Engineering ICDE2021, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Πολυτεχ…

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Probably Approximately Correct Nash Equilibrium Learning.

Περίληψη: In this talk we consider a multi-agent noncooperative game with agents’…

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, 2μμ
Τόπος: Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών

Τίτλος: Engineering Ultracold Quantum Matter
Ομιλητής: Dr. Georgios…

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή:

Τίτλος: Towards Hardware Cybersecurity

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 ώρα 11:00, Αίθουσα 145.Π42 Κτιρίου Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Abstract…

Διαβάστε περισσότερα

Title: Trustworthy and Private Computation in Adversarial Environments

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 - ώρα 12:00, Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών,…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης