Καλούνται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / υποψήφιοι διδάκτορες ΗΜΜΥ να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, υποβάλλοντας…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος εγγραφής στο εξάμηνο και δήλωσης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αρχίζει την Δευτέρ…

Διαβάστε περισσότερα

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού…

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στην ιστοσελίδα της Σχολής. Σε κάθε…

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνεται ότι ορίστηκαν οι Σύμβουλοι Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για κάθε εξάμηνο σπουδών, τους οποίους…

Διαβάστε περισσότερα

Η προθεσμία εγγραφής των εν λόγω υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται από την Τετάρτη 23/09/2020 έως και την Τετάρτη 30/09/2020, χωρίς…

Διαβάστε περισσότερα

Από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου 2020, όλοι οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2020 καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσα από την…

Διαβάστε περισσότερα

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων της Σχολής ΗΜΜΥ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,…

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση 2ης Προκήρυξης για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Η ημερομηνία κατάθεσης…

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης