Ψηφιακή Βιβλιοθήκη


 

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ένας δικτυακός τόπος ο οποίος περιέχει πληροφορίες για δημοσιεύσεις, διατριβές, εφαρμογές υλικού και λογισμικού και προπτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί από τη Σχολή.

Ο δικτυακός αυτός τόπος δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης