Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Ιστοχώρος Μαθημάτων

Τί είναι ο Ιστοχώρος Μαθημάτων

Ο Ιστοχώρος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. Αναπτύχθηκε για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την οργάνωση των εργαστηριακών διαδικασιών και την υποστήριξη εκπαιδευτικών κοινοτήτων για τις ανάγκες της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες


 • Υποστήριξη Χρηστών: Στον Ιστοχώρο η πρόσβαση επιτρέπεται σε καθορισμένους χρήστες. Οι χρήστες είναι μέλη της Σχολής ΗΜΜΥ και μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές κατηορίες ανάλογα με την ιδιότητά τους.

 • Διαχείριση Προφίλ Χρήστη: Κάθε Χρήστης έχει το δικό του προφίλ. Στο προφίλ του μπορεί να καθορίσει τον τρόπο εμφάνισης των σελίδων, ενώ έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται τα προσωπικά του στοιχεία και να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί υπηρεσίες του Ιστοχώρου.

 • Πλοήγηση στα μαθήματα του Ιστοχώρου: Στην σελίδα Μαθήματα εμφανίζονται όλα τα ενεργά μαθήματα του Ιστοχώρου. Για κάθε μάθημα εμφανιζεται η περιγραφή του και το πρόγραμμα διδασκαλίας. Για τους εγγεγραμένους χρήστες για κάθε μάθημα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες:
  • Έγγραφή / Διαγραφή σε/από μάθημα
  • Ανακοινώσεις μαθήματος
  • Πλοήγηση στις Διαλέξεις
  • Πλοήγηση στις Σημειώσεις φροντιστηρίων / εργαστηρίων
  • Δήλωση και δημιουργία ομάδων εργασίας
  • Ηλεκτρονική αποστολή εργασιών - εργαστηριακών ασκήσεων
  • Μεταφορές ψηφιακών σημειώσεων (Διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια)

 • Μηνύματα Χρηστών: Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ανταλλάσουν μηνύματα μέσω του Ιστοχώρου Μαθημάτων. Τα μηνύματα είναι προσωπικά και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης.

 • Ζωντανές Συνομιλίες: Ο Ιστοχώρος Μαθημάτων δίνει την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας στους χρήστες μέσω της υπηρεσίας των ζωντανών συνομιλιών. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει τη δημιουργία δωματίων συνομιλιών στα οποία μπορούν να συνδέονται όσοι χρήστες το επιθυμούν και να ανταλλάσουν μηνύματα σε πραγματικό χρόνο.
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης