Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Τιμητική Διάκριση δημοσίευσης των Κ. Μακρή, Ι. Σκευάκη, Β. Καλοκύρη, Π. Αράπη και Σ. Χριστοδουλάκη

Η δημοσίευση των Κ. Μακρή, Ι. Σκευάκη, Β. Καλοκύρη, Π. Αράπη και Σ. Χριστοδουλάκη “Metadata Management and Interoperability Support for Natural History Museums” στο 17th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2013) κρίθηκε σαν μία από τις καλύτερες του Συνεδρίου και κλήθηκε για δημοσίευση στο International Journal on Digital Libraries (IJDL)

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης