Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Τιμητική Διάκριση για τους πεμπτοετείς φοιτητές της Σχολής, Δημήτριος Σκαρλάτο, Γεώργιο Μαντάκο και Αθανάσιο Στρατικόπουλο

Μία ακόμη πρωτιά για την Σχολή των Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Οι πεμπτοετείς φοιτητές της Σχολής Δημήτριος Σκαρλάτος, Γεώργιος Μαντάκος, και Αθανάσιος Στρατικόπουλος πήραν την πρώτη θέση και το αντίστοιχο βραβείο σε πανευρωπαϊκό σχεδιαστικό διαγωνισμό με τεχνολογία επί τόπου επαναπρογραμματιζόμενης λογικής (FPGA - Field Programmable Gate Array) στην κατηγορία "πλέον εντυπωσιακή χρήση κυκλωμάτων FPGA". Ο διαγωνισμός Europe-Wide Design Contest προκηρύχθηκε από την εταιρία ALTERA και ήταν ανοιχτός σε φοιτητές όλων των βαθμίδων από Ευρωπαϊκά πανεπιστήματα και ερευνητικά ιδρύματα. Η σχεδίαση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι για δημιουργία σε πραγματικό χρόνο από εικόνες που προσομοιάζουν με φλόγες και έχει τίτλο "A Real Time Fractal Flame Rendering". Η σχεδίαση έγινε με χρήση επαναληπτικών συναρτήσεων (είναι η κατηγορία συναρτήσεων που χρησιμοποιούνται και στα γνωστά fractals) και εκπονήθηκε στα πλαίσια προχωρημένου μαθήματος σε σχεδίαση με FPGAs του 5ου έτους σπουδών, υπό την επίβλεψη του Καθ. Απόστολου Δόλλα. Η απονομή του βραβείου αλλά και η επίδειξη του συστήματος θα γίνουν στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Porto της Πορτογαλίας, στα πλαίσια του συνεδρίου 23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications, του μεγαλύτερου διεθνούς συνεδρίου της επιστημονικής περιοχής FPGA.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης