Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Καθηγητής Δημοσθένης Έλληνας - Εκδοτικό έργο και συμμετοχή σε Επιτροπές

Entropy - Guest Editor : προσκεκλημένη συμμετοχή στο Ειδικό Τόμο:  "Quantum Computation and Information: Multi-Particle Aspects"

http://www.mdpi.com/journal/entropy/special_issues/quantum_computation 

 

Journal King Saud University - Science (JKSUS) - Associated Editor : προσκεκλημένη συμμετοχή

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-king-saud-university-science/ 

 

Μαθηματική Επιθεώρηση - Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής : προσκεκλημένη συμμετοχή 2+1 χρόνια    

http://www.hms.gr/node/322

 

Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας "Κ. Καραθεωδωρή" Πανεπιστημίου Πατρών - Μέλος Επιτροπής Κριτών 2016:  προσκεκλημένη συμμετοχή

https://www.upatras.gr/en/karathodori 


 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας - ΕΜΕ - 
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής : προσκεκλημένη συμμετοχή

http://www.hms.gr/taxonomy/term/7%2C137 

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης