Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης: Περισσότερες από 10.000 αναφορές στο έργο του

Η Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι ο Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης μόλις πέρασε τις 10.000 αναφορές στο έργο του (https://scholar.google.gr/citations?user=WemX9rAAAAAJ&hl=en&oi=ao).

Αυτό δείχνει την τεράστια διεθνή απήχηση που έχει το έργο του Καθ. Μ.

Γαροφαλάκη, και επιβεβαιώνει το επίπεδο της αριστείας για την οποία εργάζονται άοκνα οι καθηγητές, οι φοιτητές, και το προσωπικό της Σχολής ΗΜΜΥ.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης