Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Αγγελάκης - Μέλος Επιτροπής Προγράμματος Συνεδρίου

Ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Αγγελάκης θα συμμετέχει, μετά από πρόσκληση, στην Επιτροπή Προγράμματος του Διεθνούς Συνεδρίου "Κβαντικής Επικοινωνίας, Μέτρησης και Υπολογιστικής 2016", το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη, τον Ιούλιο του 2016.

http://qcmc.quantumlah.org/committees.php

Το "Διεθνές Συνέδριο Κβαντικής Επικοινωνίας, Μέτρησης και
Υπολογιστικής" ξεκίνησε το 1990 και λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια σε
διαφορετική χώρα. Μαζί με το ετήσιο συνέδριο της  "Θεωρίας Κβαντικής
Πληροφορίας (QIP)" το οποίο επικεντρώνεται περισσότερο σε θεωρητικές
πλευρές της Επιστήμης της Κβαντικής Πληροφορίας  (κβαντικοί
αλγόριθμοι, κβαντική θεωρία πολυπλοκότητας κτλ), το QCMC θεωρείται το
καλύτερο συνέδριο όσον αφορά τo state of the art στην έρευνα για την
υλοποίηση κβαντικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας και υπολογισμού σε
πραγματικά κβαντικά συστήματα.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης