Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Αγγελάκης - Προσκεκλημένες Ομιλίες σε Διεθνή Συνέδρια και Σχολεία Προχωρημένης Φυσικής

Διεθνές Συνέδριο και Σχολείο Προχωρημένης Φυσικής:

" International Winter School and Workshop on Strongly correlated fluids of light and matter" European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and related areas (ECT), Trento, Ιταλία, 12-23 Ιανουαρίου 2015.  Τίτλος ομιλίας: "Strongly interacting photons" 

www.science.unitn.it/~carusott/PHOTON15/speakers.html


Διεθνές συνέδριο: "The Benasque Workshop Quantum Simulators," Benasque, Ισπανία, 22-27 Φεβρουάριου 2015. Τίτλος ομιλίας: "Quantum simulations withphotons¨from theory to experiments"

http://benasque.org/2015qs/

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης