Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Best Student Paper and Presentation για φοιτητή της Σχολής ΗΜΜΥ στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου MOCAST 2018

Στα πλαίσια του διεθνούς ετήσιου συνεδρίου IEEE International Conference on Modern Circuits and System Technologies for Electronics and Communications (MOCAST) 2018, στην Θεσσαλονίκη, ο Μιχαήλ Ουρουτζόγλου, τεταρτοετής φοιτητής της Σχολής HMMY, έλαβε το βραβείο καλύτερης εργασίας φοιτητή (Best Student Paper and Presentation) στην ενότητα "Communications", για την εργασία:

"Intelligent Noncoherent Sequence equals Coherent Detection: Experimental Proof in Industrial RFID"
Michail Ouroutzoglou, Aggelos Bletsas and George N. Karystinos.

Η εργασία δείχνει πώς μπορεί να βελτιωθεί η ταχύτητα ανάγνωσης εμπορικών ετικετών RFID με πιο έξυπνη επεξεργασία των τηλεπικοινωνιακών σημάτων, χωρίς αλλαγή του πρωτοκόλλου ή του hardware των εμπορικών δεκτών. Το συνέδριο δίνει δύο βραβεία καλύτερης εργασίας φοιτητή (best student paper awards), ένα στην κατηγορία Electronics και ένα στην κατηγορία Communications.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης