Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Ομάδα της Σχολής ΗΜΜΥ προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού διαστημικής Cansat in Greece

Η ομάδα της Σχολής ΗΜΜΥ TALOS είναι μία από τις επτά που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του φοιτητικού διαγωνισμού διαστημικής Cansat in Greece .

Ο φοιτητικός διαγωνισμός CanSat in Greece είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός διαστημικής. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και ο στόχος του είναι η εξοικείωσή τους με τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε έναν δορυφόρο. Οι φοιτητές σχηματίζουν ομάδες των 4-6 ατόμων και καλούνται να κατασκευάσουν έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού με σκοπό να εκτελέσει κάποια αποστολή. Ο δορυφόρος αυτός εκτοξεύεται σε υψόμετρο ενός χιλιομέτρου και κατά την προσγείωσή του εκτελεί την αποστολή που έχει επιλέξει η κάθε ομάδα.

Η εκτόξευση που αφορά τον τωρινό διαγωvισμό θα πραγματοποιηθεί σε 6 μήνες. Η ομάδα TALOS καθώς και η Διατμηματική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης SenseSat η οποία είναι άλλη μία από τις επτά που διακρίθηκαν), θα υποστηριχθούν από εργαστήρια του Ιδρύματος.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης