Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE DIAKRISEIS

Διάκριση μεταπτυχιακού φοιτητή Σ. Δασκαλάκη στο διαγωνισμό του 5th COST IC1301 Action Wireless Power Transmission for Sustainable Electronics Workshop

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών κ. Σπύρος-Νεκτάριος Δασκαλάκης διακρίθηκε με το 3ο βραβείο στο διαγωνισμό "best student paper award" του 5th COST IC1301 Action Wireless Power Transmission for Sustainable Electronics Workshop, για την εργασία με τίτλο "Soil Moisture Wireless Sensor Network with Analog Scatter Radio, Low Power, Ultra-Low Cost, and Low Complexity".

Το COST Action είναι δίκτυο (training network) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιεί δύο συναντήσεις κάθε ακαδημαϊκό έτος, όπου γίνεται ο σχετικός διαγωνισμός για τις καλύτερες εργασίες φοιτητών. Η τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015. 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης