Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήρια

Τομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Συστηµάτων

Τομέας Τηλεπικοινωνιών

Εργαστήρια που δεν εντάσσονται σε Τομέα

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης