Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εκδίδεται από τη Γραμματεία της Σχολής στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν το ωρολόγιο πρόγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Eξεταστικής
Πρίν από κάθε εξεταστική, διατίθεται επίσης το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμα

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--