Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης ανταποκρινόμενη στις επιτακτικές ανάγκες που η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη και μέσω αυτής στο διεθνή ανταγωνισμό επιβάλλει, λειτουργεί πλήρες θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο στοχεύει στην δημιουργία μηχανικών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και των αναγκών του τόπου.

Η λειτουργία Π.Μ.Σ. στα ΑΕΙ της χώρας είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές οι Ελληνικές επιχειρήσεις και κατ΄ επέκταση η Ελληνική Οικονομία.

Η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Αυτοματισμοί και η Ηλεκτρονική που είναι τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της Σχολής, αποτελούν σήμερα πολύ κρίσιμους τομείς της νέας τεχνολογίας και συνεπώς η εκπαίδευση - ειδίκευση μηχανικών στους τομείς αυτούς θα δώσει τη δυνατότητα σε Ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να δημιουργήσουν ομάδες ικανών τεχνικών/ηγετικών στελεχών.

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις της Σχολής περιλαμβάνουν:

 • Συστήματα Λογισμικού για το Διαδίκτυο (μοντελοποίηση, ενοποίηση και διανομή περιεχομένου στο Διαδίκτυο)
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (B2B, B2C)
 • Πληροφορικά Συστήματα Πολυμέσων
 • Διαχείριση Εικόνων και Ροών Βίντεο
 • Ανάπτυξη Λογισμικού και Εφαρμογών για Διαδίκτυο και για Κινητές Συσκευές
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Εξόρυξη Πληροφορίας και Αποθήκες Δεδομένων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Πολυπρακτορικά Συστήματα και εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο (ανάκτηση, ενοποίηση και διάχυση πληροφορίας, ηλεκτρονικό εμπόριο)
 • Λειτουργικά Συστήματα και Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού
 • Κινητός Υπολογισμός και Διαχείριση Κινητής Πληροφορίας
 • Μηχανική Όραση και Εφαρμογές
 • Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Βιοϊατρικά Συστήματα
 • Αισθητήρια και Μετρήσεις
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Συστήματα VLSI
 • Συστήματα Μικροεπεξεργαστών
 • Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων (hardware)
 • Συστήματα Αυτοματισμών και Συστήματα Παραγωγής
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
 • Ρομποτική
 • Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής και Νευρωνικών Δικτύων
 • Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες
 • Στατιστική Θεωρία Επικοινωνίας
 • Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών
 • Ασύρματα Δίκτυα Κινητής Επικοινωνίας για Μετάδοση Πληροφορίας Πολλαπλών Μέσων
 • Επεξεργασία Ομιλίας και Αναγνώριση Φωνής
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης