Τομέας Τηλεπικοινωνιών

Μέλη ΔΕΠ

 • Βασίλης Διγαλάκης - Καθηγητής, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Μιχάλης Ζερβάκης - Καθηγητής
 • Μιχαήλ Πατεράκης - Καθηγητής
 • Νικόλαος Σιδηρόπουλος - Καθηγητής
 • Αθανάσιος Λιάβας - Καθηγητής
 • Αλέξανδρος Ποταμιάνος - Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Γεώργιος Καρυστινός - Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Πολυχρόνης Κουτσάκης - Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Άγγελος Μπλέτσας - Αναπληρωτής Καθηγητής


Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Πληροφορίας και ∆ικτύων (Δ/ντης: Βασίλης Διγαλάκης)
 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών (Δ/ντης: Αθανάσιος Λιάβας)
 • Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σηµάτων και Εικόνας (Δ/ντης: Μιχάλης Ζερβάκης)

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης