Τομέας Πληροφορικής

Μέλη ΔΕΠ

  • Αικατερίνη Μανιά - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Ευριπίδης Πετράκης - Καθηγητής
  • Μιχαήλ Λαγουδάκης - Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βασίλης Σαμολαδάς - Επίκουρος Καθηγητής
  • Αντώνιος Δεληγιαννάκης - Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Μίνως Γαροφαλάκης - Καθηγητής
  • Γεώργιος Χαλκιαδάκης - Επίκουρος Καθηγητής


Εργαστήρια

  • Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών (Δ/ντης: Αντώνιος Δεληγιαννάκης)
  • Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστηµάτων (Δ/ντης: Ευριπίδης Πετράκης)
  • Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστηµάτων Λογισµικού και ∆ικτυακών Εφαρµογών (Δ/ντης: Μίνως Γαροφαλάκης)
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης