Τοµέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Μέλη ΔΕΠ


Εργαστήρια

  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής (Δ/ντης: Κώστας Μπάλας)
  • Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Δ/ντης: Ευτύχιος Κουτρούλης)
  • Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού (Hardware) (Δ/ντης: Διονύσιος Πνευματικάτος)
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης