Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τσακιρίδου Σοφία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσακιρίδου Σοφία
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
Email:stsakiridou<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037353
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Α-18,-19, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης