Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube
Αναπληρωτής Καθηγητής
(σε άδεια)
 
Τηλ: 2821037755
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037211
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037226
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037228
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037747
Καθηγητής
Αντιπρύτανης
Τηλ: 2821037206, 2821037003
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037344
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037339
Καθηγητής
Κοσμήτορας
Τηλ: 2821037343
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037233
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντιπρύτανης
Τηλ: 2821037002, 2821037244
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037224
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037222
Επίκουρος Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037745
Επίκουρος Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037460
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037377
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037210
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037225
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037757
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037230
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037208
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης