Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Σχολής είναι:

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά 

Γραμματεία Σχολής

Τηλ: 28210 37358
Fax: 28210 37542
email: secretary<στο>ece.tuc.gr

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης