Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube  

Αρχή

Slide background

Master of Science

Γνωρίστε τη Σχολή

Γνωρίστε τη Σχολή ΗΜΜΥ από το καλωσόρισμα που έγινε το 2021
Γνωρίστε τη Σχολή ΗΜΜΥ από το καλωσόρισμα που έγινε το 2021

Η μονοτμηματική Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε ως Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα τέλη της δεκαετίας του '80 και δέχθηκε για πρώτη φορά 30 προπτυχιακούς φοιτητές το 1990. Έκτοτε, η Σχολή ΗΜΜΥ έχει αναπτυχθεί σημαντικά. Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν ξεπεράσει τους 200, το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό τα 27 μέλη, και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό τα 22 μέλη.

Οι σπουδές στη Σχολή ΗΜΜΥ αποσκοπούν στην εκπαίδευση και σε βάθος κατάρτιση σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που εντοπίζονται στα πεδία της Επιστήμης Υπολογιστών, της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές των νέων επιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών, σε όλους τους παραπάνω τομείς, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία μεταβαλλόμενης πραγματικότητας.

Σήμερα η Σχολή έχει 1568 προπτυχιακούς και 76 μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, ενώ το σύνολο των αποφοίτων περιλαμβάνει 1393 διπλωματούχους, 345 κατόχους Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και 51 Διδάκτορες.

Το προσωπικό της Σχολής είναι υψηλών προσόντων. Όλοι οι καθηγητές φέρνουν στην Σχολή εμπειρίες από τα καλύτερα πανεπιστήμια ή/και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, στα οποία έχουν σπουδάσει ή/και εργαστεί, ή με τα οποία διατηρούν ερευνητικές συνεργασίες.

Απόφοιτοι της Σχολής έχουν ήδη καταξιωθεί σε όλους τους στίβους της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Αρκετοί είναι Καθηγητές σε άριστα πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης, και της Ελλάδας, και ερευνητές σε διεθνή και Ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, της Ελλάδας και του εξωτερικού, ή έχουν δημιουργήσει δικές τους εταιρείες.

Η εξωστρέφεια της Σχολής ενισχύεται με την συμμετοχή ομάδων προ- και μετα-πτυχιακών φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς, στους οποίους έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης