Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Οργάνωση - Τομείς

Η Σχολή είναι διαρθρωµένη σε τέσσερις Τοµείς. Οι τομείς και τα μέλη ΔΕΠ ανά Τομέα φαίνονται παρακάτω.

Για τα εργαστήρια της Σχολής, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα με τον κατάλογο εργαστηρίων.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης