Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Η Σχολή

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε ως Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα τέλη της δεκαετίας του '80 και δέχθηκε για πρώτη φορά 30 προπτυχιακούς φοιτητές το 1990. Έκτοτε, η Σχολή Η.Μ.Μ.Υ. έχει αναπτυχθεί σηµαντικά. Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν ξεπεράσει τους 180 και το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό τα 26 µέλη (26 διορισµένα και 1 υπό διορισµό).

Οι σπουδές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση µηχανικών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας, σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης διεθνώς τεχνολογίας.

Η Σχολή διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ), την Κοσμητεία και τον Κοσμήτορα της Σχολής. Η Σχολή είναι διαρθρωµένη σε τέσσερις Τοµείς: Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Πληροφορικής, Συστηµάτων και Τηλεπικοινωνιών

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι κτισμένο στο Ακρωτήρι σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 3000 στρεμμάτων, 7 χιλ. Β.Α. της πόλης των Χανίων. Η γραμματεία, οι διοικητικές υπηρεσίες της σχολής και τα γραφεία των μελών ΔΕΠ βρίσκονται στα κτίρια της Σχολής εντός της Πολυτεχνειούπολης. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια γίνονται επίσης σε κτίρια εντός της Πολυτεχνειούπολης.

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Σχολής είναι:

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά 

Γραμματεία Σχολής

Τηλ: +30 28210 37358
email: grammateia-ecetuc.gr 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης