Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Θέσεις εργασίας Desktop Application Developer και Software Engineer - Full Stack στην InstaShop

Θέσεις εργασίας Desktop Application Developer και Software Engineer - Full Stack στην InstaShop

Desktop Application Developer
This role is located in our offices in Athens or Thessaloniki. The function of the Senior .Net  Developer is to mainly design, develop and administer desktop applications, although  experience with developing web applications and back-end APIs will be considered a necessary skill. He/She must be able to create front-end GUIs and backend data services on a variety of platforms (mainly Windows and Mac) with extensive knowledge in standard best practices for architecting solutions, including design patterns. 

More information: https://instashop.com/home/careers/zAX8ozpYtq

 

Software Engineer - Full Stack
As a Full Stack Engineer you will be responsible for creating and maintaining our online platforms, from the webpage to the back-office dashboard. Your role will be highly crucial since the smooth operation of the company's processes depends on the quality of your code. You will work on a diverse set of projects and use different technologies within an environment that fosters knowledge sharing and growth.

More information: https://instashop.com/home/careers/iqfHOP10dM 

 

About InstaShop
InstaShop, headquartered in Dubai, is the leading online marketplace for supermarkets, pharmacies, pet shops & other businesses in the Middle East. With a young & motivated team & an office resembling the ones of startups in San Francisco, InstaShop is the right company for individuals passionate about adding value within a fast-growing technology company.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης