Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Θέση εργασίας στην εταιρεία Fortune Technologies SA

Job Title: Software Consultant

The position refers to consultants that will participate in business application implementation process. The selected candidate will participate in large scale Maritime projects and will be involved in the full lifecycle of software application implementation - from requirements analysis to the actual implementation for the delivery of project milestones.

Required Qualifications:

 • University Degree in Computer Science, Software Engineering or a related discipline
 • Customer-service skills and the ability to handle the fluctuating demands of multiple customers
 • Quick learning ability is required as well as teamwork
 • Excellent communication skills in English both verbally and in written form
 • Availability to travel abroad
 • Male candidates should have their military obligations fulfilled.

Main Responsibilities:

 • Installation, Setup, Configuration & Consulting services to Maritime ERP projects
 • Translate business requirements into ERP functional and configuration requirements
 • Participate in analyzing customer needs and identifying opportunities for improvement
 • Provide product / customer support of our Maritime ERP
 • Perform testing and documentation of the Maritime ERP software
 • Provide user training to customers
 • Perform data mapping and migration when required
 • Creating new reports and forms

Counted as advantages:

 • Work experience in software application implementation
 • Knowledge of Microsoft Dynamics NAV
 • Experience in the use of the SQL language

Compensation and Benefits:

The Company offers an attractive salary and very good career prospects within a dynamic organization with leading position in the vertical market and ambitious expansion plans.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο:  careers<στο>frtntech.com

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης