Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Θέση εργασίας σε Φαρμακευτική Πολυεθνική Εταιρεία

Φαρμακευτική Πολυεθνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα αναζητά αποφοίτους του Τμήματος ΗΜΜΥ για μόνιμη εργασία.

Αποστολή βιογραφικών έως 21.5.2021

Email: web.designer.pharmaceutical<στο>gmail.com

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης