Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Ανακοίνωση για πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ - 2022

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας των ηλεκτρονικών εγγραφών στην "Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφού η Σχολή παραλάβει τις λίστες των ηλεκτρονικά εγγεγραμμένων, η ολοκλήρωση της εγγραφής στη Σχολή (και η αποστολή των κωδικών) θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση και οδηγίες της Γραμματείας. Γι' αυτό, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Σχολής ΗΜΜΥ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης