Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόσληψης Συμβασιούχων

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, συμβασιούχοι καταλλήλων προσόντων για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ή/και φροντιστηριακών ασκήσεων (κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος/πτυχίου Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση (επισυνάπτεται) και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Σχολής (secretary@ece.tuc.gr) έως τις 12 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secretary<στο>ece.tuc.gr).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης