Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

α. (6) PhD fellows / ESR PhD Fellows /PhD fellows / ESR PhD Fellows και β. (3) full time Experience Researchers (ERs)/ post-doctoral Research Associate

Επισυνάπτονται προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων κάλυψης των παρακάτω εννέα(9) θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες, να εργαστούν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ,στις έδρες EU ERA Chair on Digital Cultural Heritage και UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage του Digital Heritage Research Laboratory - ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019, 12:00 (noon)

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης