Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Θέση προγραμματιστή/τεχνικού στο εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ

Πρόκειται για μια νέα θέση προγραμματιστή/τεχνικού στο εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ, που αφορά κυρίως πολυτμηματικό/παράλληλο προγραμματισμό σε Python και συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου (https://www.euraxess.gr/jobs/326815) 

Ανακοίνωση και έντυπο αιτήσεων στο site του ΙΜΣ-ΙΤΕ (http://www.ims.forth.gr/index_main.php?c=17&l=g&i=535) με κωδικό θέσης ΠΟΛ-ΙΜΣ-ΤΧ2.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης