Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη για εκλογή Κοσμήτορα στη Σχολή ΗΜΜΥ

Επισυνάπτεται Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης