Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Έμμισθη πρακτική άσκηση στην εταιρεία Upstream

Η εταιρεία Upstream προσφέρει πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής άσκησης για μηχανικούς λογισμικού (software engineers) σε δέκα νέους και νέες που έχουν δίπλωμα ή ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην επιστήμη των υπολογιστών, την πληροφορική, τον προγραμματισμό ή κάποιον παρεμφερή τομέα και γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο και στο www.startatupstream.com

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης